Đơn hàng

Chào bạn!

Hiện tại chúng tôi mới chỉ thanh toán online qua tài khoản Paypal. Vì vậy nếu bạn chưa có tài khoản Paypal bạn có thể chuyển khoản cho tôi theo số tài khoản: Trần Đăng Vũ. Số TK: 0451000273031 , Ngân hàng:Vietcombank, Thành Công, Hà Nội

Nội dung: Họ tên + Email + Số điện thoại + Khóa học

Hotline: 0973928989 (Trần Vũ)